FIT-TEST

DE meest betrouwbare (inspannings)test voor het in kaart brengen van uw (algehele) conditie.