COVID-19 update

Corona virus!
Werkwijze a.h.v. RIVM richtlijn.

Op 30-4-2020 heeft onze beroepsorganisatie van het RIVM groen licht gekregen voor het hervatten van onze zorg. Wij zullen geleidelijk aan de praktijk weer openstellen voor de reguliere zorg en nemen daarbij de volgende maatregelen.

Wanneer mag u naar de praktijk komen?

 • Uiteraard allereerst wanneer u het noodzakelijk vindt om behandeld te worden en u het verantwoord vindt om de deur uit te gaan voor onze zorg.
 • U en uw gezinsleden dienen wel koortsvrij te zijn (d.w.z. < 38°C) en u mag geen verkoudheidsklachten hebben zoals hoesten en niezen.

Houdt u rekening met het volgende:

 • Wij geven voorrang aan mensen met acute/hevige klachten of die werkzaam zijn in vitale beroepen.
 • Wij zullen tussendoor de bank en praktijk desinfecteren en zullen daarom iets eerder stoppen dan normaal.

Wij verzoeken u het volgende:

 • Komt u zoveel mogelijk alléén naar de afspraak (indien mogelijk) en maximaal 5 minuten voor tijd de praktijk binnen te komen.
 • Indien er twee patiënten in de wachtkamer zitten, verzoeken wij u in de hal te wachten.
 • In de wachtkamer vindt u de aangewezen plekken waar u op 1.5 meter uit elkaar kunt zitten. Ook verzoeken wij u gebruik te maken van de reinigingsmiddelen die daar klaar staan voor uw zitplaats.
 • Laat u ons de deuren open maken zodat u zo min mogelijk in contact komt met deurklinken etc. Zo beschermt u uzelf, ons en de andere patiënten.
 • Respecteer de 1.5 meter afstand totdat u in de spreekkamer behandeld wordt. Fysiek contact tussen therapeut en patiënt is hier onvermijdelijk.

Wij vragen uw begrip voor de onrust die deze uitzonderlijke situatie met zich meebrengt.
Samen staan we sterk en samen kunnen we dit aan!

Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers

Bij zorgmedewerkers is extra aandacht voor:

 • toepassen handhygiëne;
 • geen handen geven;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • papieren zakdoekjes gebruiken;
 • juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals schort, handschoenen, veiligheidsbril en masker (zie onderstaande tabel);
 • gebruik medische hulpmiddelen patiëntgebonden of gebruik disposables.
Persoonlijk beschermingsmiddel: Minimale eis:* Opmerkingen:
Handschoenen Latex, nitril EN 374-1,2 en EN 455-1,2,3,4 zichtbaar op de doos
Halterschort, schort lange mouwen Spatwaterdicht  
Veiligheidsbril, face-shield, ruimzichtsbril, disposable bril Aanwezigheid oog-bescherming aan zijkanten Desinfectie met alcohol 70% bij meermalig gebruik
Ademhalingsbeschermings- maskers ** FFP2/ FFP1
Op ieder masker vermelding CE met 4-cijferig nummer
Gebruik FFP2 tijdens medische procedures die een infectieus aerosol genereren 
Chirurgisch mondneus-
maskers **
IIR (= niet-vochtdoorlatend)
Vermelding IIR staat niet op masker, alleen op de doos
Voor verzorging van patiënten volstaat een chirurgisch mondneusmasker type IIR

* De vereiste NEN-normen staan beschreven in de WIP-richtlijnen persoonlijke beschermingsmiddelen van het RIVM.
** Zowel het chirurgisch mondneusmasker als ademhalingsbeschermingsmasker kan 3 uur achtereen, bij verschillende patiënten, gedragen worden. Tussentijds op- en afzetten mag alleen als de buitenkant van het masker geheel niet wordt aangeraakt door handen of oppervlakken.

Algemene preventieve maatregelen RIVM

 • Iedereen in heel Nederland moet zoveel mogelijk thuisblijven.
 • Iedereen met luchtwegklachten moet THUISBLIJVEN. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts.
 • Als u of een van uw huisgenoten ook koorts heeft, dan moet iedereen THUISBLIJVEN.
 • Voor personen uit een cruciale of vitale beroepsgroep kunnen afwijkende regels gelden. Volg de instructies van Rijksoverheid.nl voor werknemers. Voor zorgmedewerkers: zie Informatie voor zorgprofessionals.
 • Omdat COVID-19 met name via druppels maar ook via handen wordt verspreid, zullen algemene hygiënemaatregelen zoals handen wassen, hygiëne bij het bereiden van voedsel en dranken, nies-/hoesthygiëne etc., nuttig zijn om de transmissie te voorkomen en de epidemie te beperken. Deze maatregelen zullen het krijgen van COVID-19 niet volledig kunnen voorkomen. Persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals het gebruik van een mond-neus-masker zijn alleen noodzakelijk voor medewerkers in de zorg. Zie hiervoor onderstaande paragraaf ‘Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers’.

Handhygiëne en reiniging conform de RIVM richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.